František Ketzek (1906 - 1978)

malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, profesor v Praze. Mládí prožil v Kladně, kde v r. 1925 maturoval na místní reálce. Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, žák V. H. Brunnera a J. Bendy. Souběžně absolvoval přednášky na Filozofické fakultě UK v Praze a ČVUT. Studijně pobýval v Itálii, Francii, Německu a býv. Jugoslávii. Osobní přátelství s Františkem Tichým mělo vliv na práce obou umělců, obdržel mezinárodní ceny, obeslal řadu výstav, avšak po vystoupení jako korunní svědek v zinscenovaném procesu s Václavem Talichem si získal nepřízeň režimu a musel odejít do ústraní (Toman, Slovník Chagall). Posmrtná výstava jeho děl se uskutečnila na podzim r. 1991 v Galerii výtvarného umění v Kladně.

Díla autora

Ketzek František (1906 - 1978) : Kočičí svět

Kočičí svět

kolor. lept, 31,4 x 24,1 cm, znač. vlevo dole aut. list, vpravo dole sign. F Ketzek

Vyvolávací cena 2 900 Kč
Prodáno za 2 900
Dražba ukončena 05.11.2015, 13:00 h

Číslo položky: 342