František Hodonský (1945)

Studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Hofmana, poté absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Františka Jiroudka. Po sametové revoluci se pražské akademii stal vedoucím ateliéru krajinářské a figurální malby. Od roku 1998 pusobil jako profesor současné malby na akademii v Banské Bystrici. Jeho díla jsou inspirována přírodou, krajinou, tématicky tu hrají roli plynoucí voda, rostliny, lužní lesy... Zcela unikátní je odtud pramenící hra barev a světel odkazující nás na vnitřně bohatý obsah jeho tvorby, a to jak v malbě, kresbě, grafických listech, ale i v plastikách a objektech.