František Gross (1909 - 1985)

žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Skupiny 42, UB, SČUG Hollar a Radar; malíř, grafik; jeho dílo osciluje mezi konstrukcí a hrou; v konstruktivním smyslu zpracovával podněty kubismu, v polovině třicátých let tvořil imaginativní koláže, frotáže a stříhané rébusy, které vyústily v obrazy - objekty.

Díla autora

Gross František (1909 - 1985) : Kapitán

Kapitán

litografie, 1946, 49,7 x 29,6, sign. PD F Gross 46

Vyvolávací cena 2 200 Kč
Prodáno za 2 300
Dražba ukončena 02.10.2014, 10:55 h

Číslo položky: 25

Gross František (1909 - 1985) : Dvojice v kavárně

Dvojice v kavárně

litografie, 1946, 34 x 45,4 cm, sign. PD F.Gross 46

Vyvolávací cena 2 200 Kč
Prodáno za 2 300
Dražba ukončena 02.10.2014, 11:00 h

Číslo položky: 26