Jan Souček (1941 - 2008)

byl český malíř, grafik a ilustrátor. V letech 1957–1961 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě pod vedením profesora Stanislava Libenského. Poté studoval v letech 1963–1969 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru kresleného filmu profesora Adolfa Hoffmeistra. Stěžejním bodem jeho práce bylo malířství a grafika. Od roku 1971 pravidelně vystavoval v České republice, Německu, Švýcarsku, býv. Jugoslávii, Rumunsku, Francii, Rakousku a Spojených státech. Byl členem SČUG Hollar.

Díla autora

Souček Jan (1941 - 2008) : Hrad šachy

Hrad šachy

bar. lept, 1982, 28 x 39,5 cm, sign. vpravo dole J. Souček 82, aut. tisk

Vyvolávací cena 1 000 Kč

Číslo položky: 734

Souček Jan (1941 - 2008) : Sv. Kryštof

Sv. Kryštof

lept, 1999, 19,7 x 15 cm, vlevo dole 110/120, vpravo dole JSouček 99

Vyvolávací cena 500 Kč

Číslo položky: 1088

Souček Jan (1941 - 2008) : Historie

Historie

lept, 1981, 33,2 x 36,2 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole 32/80, rámováno

Vyvolávací cena 1 000 Kč

Číslo položky: 1478

Souček Jan (1941 - 2008) : 2x lept

2x lept

K. H. Mácha - Máj, 1996, 2x lept 35 x 24,8 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole aut. tisk

Vyvolávací cena 1 200 Kč

Číslo položky: 1629