Ladislav Guderna (1921 - 1999)

Studoval na bratislavské škole uměleckých řemesel, kde ho vedl Ľudovít Fulla a následně u profesora Jána Mudrocha na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Poté ještě pokračoval na bělehradské Akademii výtvarných umění.V roce 1945 patřil mezi spoluzakladatele Skupiny výtvarných umělců 29. srpna (v originále Skupina výtvarnych umelcov 29. augusta). Dále se řadil mezi členy Spolku výtvarných umělců Mánes a mezi roky 1939 a 1947 surrealistické skupiny. Ve své tvorbě se zabýval vedle malby též užité grafice. Jeho výtvory otiskovaly mezi jinými časopisy Roháč a Šibeničky. Guderna patřil mezi redaktory periodika Umělecký měsíčník (v originále Umelecký mesačník), což byl první výtvarný časopis na území Slovenska. Tvořil také poštovní známky.Roku 1968 emigroval do Kanady a usadil se v Torontu později se ale přestěhoval do Vancouveru. Stal se členem surrealistické skupiny Melmoth a vydával surrealistickou revui nazvanou Scarabeus.

Díla autora

Guderna Ladislav (1921 - 1999) : Imaginární portrét

Imaginární portrét

olej, tempera, 1973, 42,8, x 28,7 cm, sign. vpravo dole, na rubu popis autorem, rámováno. Reprodukováno v katalogu "Toronto - Caracas 1973, pod č. 10,  a v časopise Scarabeus č.11/1985, Vancouver, Canada na straně 17. Katalog přiložen.

Vyvolávací cena 90 000 Kč
Prodáno za 90 000
Dražba ukončena 01.05.2018, 19:45 h

Číslo položky: 1192

Guderna Ladislav (1921 - 1999) : Žena

Žena

serigrafie kolorovaná křídami, 1982, 31 x 25,5 cm, signováno vpravo dole, vlevo dole popis, autorský tisk, rámováno

Vyvolávací cena 8 000 Kč
Prodáno za 8 000
Dražba ukončena 01.05.2018, 19:50 h

Číslo položky: 1193

Guderna Ladislav (1921 - 1999) : Sequence

Sequence

serigrafie kolorovaná křídami, 32,7 x 25,5 cm,1982,  sign. vpravo dole, popis vlevo dole, autorský tisk, rámováno. Předloha ke grafice je kresba s koláží z roku 1981 reprodukovaná v časopise Scarabeus, Vencouver, Canada, 1982, str. 46

Vyvolávací cena 8 000 Kč
Prodáno za 8 000
Dražba ukončena 01.05.2018, 19:55 h

Číslo položky: 1194

Guderna Ladislav (1921 - 1999) : Hot Noon - 4th Alternative

Hot Noon - 4th Alternative

kresba, kombinovaná technika, 38,5 x 56 cm, sign. a datováno vpravo dole, popis vlevo dole, rám bez skla.

Vyvolávací cena 24 000 Kč
Prodáno za 140 000
Dražba ukončena 26.03.2019, 18:59 h

Číslo položky: 1535

Guderna Ladislav (1921 - 1999) : Revelation

Revelation

sítotisk kolorovaný pastelem, 28,3 x 45,8 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole popis, autorský tisk. Nad signaturou vlásenkový zlom papíru.

Vyvolávací cena 6 000 Kč
Prodáno za 6 000
Dražba ukončena 14.10.2019, 22:30 h

Číslo položky: 1764