Hana Storchová (1936)

Kresbu studovala už v gymnaziálním věku. Následná studia na Akademii ukončila v roce 1960 cyklem hlubotisků na téma Mizející Praha. Měla na pětadvacet samostatných a 134 kolektivních výstav, z toho přes sedmdesát v zahraničí. Její grafika se nachází v řadě soukromých sbírek a ve sbírkách Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy, v Oxford Gallery v Anglii a dalších.