Bedřich Černý (1889 - ?)

roku 1914 absolvoval um. prum. školu v Praze u prof. Maška. Pak studoval na spec. škole prof. Pirnera na akademii, kterou absolvoval r. 1919. Věnoval se speciálně malbám akvarelovým, zobrazuje zejména motivy ze Staré Prahy a vnitřky chrámů. Napřiklad malby interiéru sv. Víta k mileniovým oslavám r. 1929. Na výstavě Umělci národu měl temperu Loutkové zákulisí.