Jiří Karmazín (1932 - 2021)

V letech 1949–1953 studoval na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1957 začíná studovat malířství na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Vlastimil Rada) a končí v roce 1963. Za svoji diplomovou práci dostává hlavní cenu AVU a po čestném roce odchází z Prahy do jižních Čech. Již v roce 1966 se na AVU vrací k tříletému aspirantskému studiu. V roce 1969 vystavuje na II. Pražském Salonu obraz s názvem „Obraz z roku 1968". Ten je z výstavy tehdejší kulturní komisí odstraněn s odůvodněním, že „toto dílo je v rozporu s kulturní politikou státu". Přes potíže, které malíři tímto nastaly, mu znalost italského jazyka pomohla k získání italského stipendia a roku 1970 odjíždí na Mezinárodní mozaikářskou školu do Raveny v Itálii, kde studuje u profesora Giuseppe Salliettiho.

Roku 1971 začíná jeho pedagogická činnost. Nastupuje na AVU jako asistent prof. Františka Jiroudka a později vedoucí prvního ročníku. Až v roce 1986 je umožněna habilitace a stává se docentem a vedoucím pedagogem krajinářské a figurální školy. Po ukončení pedagogické činnosti v roce 1991 se vrací z Prahy zpět do jižních Čech – do Laciné, kde má svůj ateliér.