Jakub Schikaneder (1855 - 1924)

Studoval na pražské AVU, následně odcestoval do Paříže a pak pokračoval ve studiu na mnichovské Akademii. Roku 1880 se zúčastnil se svým přítelem E.K.Liškou soutěže na výzdobu Národního divadla. V roce 1885 jako Ženíškův asistent přišel na uměleckoprůmyslovou školu, kde se roku 1894 stává profesorem.  Jeho dílo je možné rozdělit do tří okruhů; první okruh tvoří realisticky, sociálně zaměřené obrazy, které zobrazují ženy v těžkých životních podmínkách. Druhý okruh jsou malby vyjadřující souzvuk barevnách tónů staré Prahy a do třetího okruhu patří obrazy inspirované cestami na Helgoland.

Díla autora

Schikaneder Jakub (1855 - 1924) : Odpočinek na poli

Odpočinek na poli

Unikátní pastel vznikl mezi lety 1890 - 1893. 66 x 82 cm, signován vpravo dole J Schikaneder. Pastel na papíru je nalepený na tenký karton. Přiložen odborný posudek PhDr. Šárky Leubnerové. Obraz v původním stavu, nerestaurován.

Kresba pastelem byla důležitou součástí Schikanederovy tvorby od počátku devadesátých let, již se nejvíce přiblížil francouzským postimpresionistům. Pastel maximálně vyhovoval jeho potřebě zintenzivnit náladové odstínění obrazů osamělých postav či existencionálních výjevů, navíc umožňoval rozostření obrysů, zvýrazňoval barevné plochy a siluety postav. Rád jej využíval také ke zdůraznění atmosférických jevů, v tomto případě západu slunce, které těsně nad obzorem vytvořilo tenkou barevně výraznou linii.
Sociální náměty v Schikanederově tvorbě reflektovaly dobové tendence moderní kultury již od osmdesýtých let 19. století. Malíř se stal citlivým interpretem těchto nálad a k vynikajícím pracím tohoto období náleží i pastel Odpočinek na poli. (výňatek z posudku PhDr. Š. Leubnerové)

Vyvolávací cena 400 000 Kč

Číslo položky: 3289