Eva Chmelová (1962)

Studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě (R.Fila) a u prof. Jiroudka na AVU v Praze. Věnuje se užité grafice, typografii a malbě. V roce 1989 zakládající členka skupiny Tunel. Členka SVU Mánes od roku 1996. Zúčastnila se Salonu 88 v Praze a dalších výstav doma i v zahraničí.