Pavel Vavrys (1947)

je český akademický malíř a ilustrátor. V roce 1967 vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti, v roce 1973 ukončil studia na AVU v Praze u profesora Karla Součka. Patří ke generaci výtvarných umělců formujících se v polovině 70. let dvacátého století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby. Tematicky se v obecném slova smyslu zabývá otázkami lidské existence. Jeho tvorba se obvykle vyznačuje řadou významových rovin a obsahových souvislostí, je charakteristická velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Humanistické vyznění jeho děl odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života.

Díla autora

Vavrys Pavel (1947) : Madonna

Madonna

olej na desce, 1990, 60 x 55 cm, signováno vlevo dole, rámováno. Na rubu štítek s popisem.

Vyvolávací cena 4 000 Kč
Prodáno za 4 000
Dražba ukončena 27.02.2023, 18:00 h

Číslo položky: 3491