Služby

 KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Naše Galerie funguje na trhu s  uměním více než 25 let
a rádi s Vámi osobně probereme možnosti prodeje Vašeho díla.
Zdarma oceníme Vaši nabídku.

ODBORNÉ POSOUZENÍ

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými odborníky a znalci umění.
V případě přijetí díla do aukce je možné vypracování odborných
a znaleckých posudků. U poškozených děl jsme schopni zajistit
i jeho odborné restaurování.

RÁMOVÁNÍ A ADJUSTACE DĚL

Zajišťujeme výměnu a opravu rámů, výměnu skel a paspart
a další rámařské práce.