Jaroslav Panuška (1872 - 1958)

český akademický malíř, krajinář. Narodil se 3. 3. 1872 v Hořovicích a zemřel 1. 8. 1958 v Kochánově u Světlé nad Sázavou. Po absolvování obecné školy studoval Panuška na nižším gymnasiu v Praze na Smíchově. V roce 1889 byl přijat na Malířskou akademii v Praze, kde s několikerým přerušením studoval nejprve u prof. M. Piknera, a poté u krajináře prof. J. Mařáka, kde roku 1896 studium ukončil. Byl členem SVU Mánes a Jednoty výtvarných umělců. Jeho inspirací se stávají mnohá místa v Čechách, mj. v Pojizeří, na Sedlčansku, Berounsku, Příbramsku a v Jižních Čechách, několikrát navštívil i Balkán. Vedle malby se věnoval i knižní ilustraci s fantaskními, strašidelnými a pohádkovými motivy, zajímaly ho staré hrady a výjevy z pravěku.

Díla autora

Panuška Jaroslav (1872 - 1958) : Prtioko

Prtioko

akvarel, 1955, 23,1 x 32 cm, sign. vpravo dole, na rubu kresba tužkou jako varianta. Přiložen dopis psaný autorem, vysvětlující "Prtioko". Kopie dopisu přiložena.

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Aktuální cena 5 000 Kč

Číslo položky: 1465 Poslední dražitel: zatím nedraženo

Panuška Jaroslav (1872 - 1958) : Čarodejnice s havrany

Čarodejnice s havrany

kolorovaný lept, 19,5 x 25 cm, sign. dole uprostřed, rámováno

Vyvolávací cena 3 000 Kč
Aktuální cena 4 400 Kč

Číslo položky: 1466 Poslední dražitel: zatím nedraženo