Bibliofilie 1.

Díla autora

1. Bibliofilie : Praha 1920 - 6 orig. leptů

Praha 1920 - 6 orig. leptů

A. Majer, V. Stretti, J. Stretti-Zamponi, T.F. Šimon, V. Silovský, R. Landa. Vydal A. Novák v Praze, v nákladu 100 výtisků, tento č.4

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 2 100
Dražba ukončena 26.10.2016, 13:45 h

Číslo položky: 620

1. Bibliofilie : Miloslav Novotný - Jan Rambousek - Komedianti

Miloslav Novotný - Jan Rambousek - Komedianti

4 dřevoryty Jana Rambouska, vydala Družstevní práce v r. 1928 ve 220 exemplářích, tento č.33

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 1 600
Dražba ukončena 26.10.2016, 13:50 h

Číslo položky: 621

1. Bibliofilie : Rudolf Hrušínský 70´

Rudolf Hrušínský 70´

1990, 48 grafických listů k poctě R.H.  u příležitosti jeho 70 let vydali vlastním nákladem autoři: Albich, Born, Hampl, Istler, Jasanský (foto), Jiřičková, Králík, Moravec, Roubíčková, Zoubek a další. Vyšlo v 60 neprodejných exemplářích, tento má č.28

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 12 000
Dražba ukončena 26.10.2016, 13:55 h

Číslo položky: 622

1. Bibliofilie : John Lennon 50´

John Lennon 50´

vydáno k nedožitým 50. J.L. nákladem autorů 51 grafických listů v počtu 60 výtisků, tento č.45, ve Slušovicích v roce 1990. Autoři: Axman, Boroš, Čepelák, Herčík, Chudomel, Jančovič, Jiřincová, Kállay, Lesařová-Roubíčková, Tomanová a další.

Vyvolávací cena 4 000 Kč
Prodáno za 7 000
Dražba ukončena 26.10.2016, 14:03 h

Číslo položky: 623

1. Bibliofilie : 30 let divadla Semafor

30 let divadla Semafor

Soubor 53 grafických listů, vyšlo nákladem autorů v počtu 60 výtisků, tento č.41, v Praze 30. řijna 1989. Autoři: Alt, Benca, Čápová, David, Istler, Komárek, Králík, Kuščynský, Pacák, Paleček, Renčín, Róna, Slíva, Šerých, Vlach, Zoubek, Ženatá a další

Vyvolávací cena 4 000 Kč
Prodáno za 9 000
Dražba ukončena 26.10.2016, 14:05 h

Číslo položky: 624

1. Bibliofilie : Hodek Josef - Žena za plentou

Hodek Josef - Žena za plentou

8 graf. listů - dřevoryty, litografie, lepty, všechny signovány. Edice Primavera, 1929. Náklad 520 výtisků, tento č. 261 na Hollandu.

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 1 700
Dražba ukončena 25.05.2017, 12:05 h

Číslo položky: 793

1. Bibliofilie : Ladislav Loubal - Ota Janeček

Ladislav Loubal - Ota Janeček

1984, úvodní řeč k výstavě v Chrudimi k 65. narozeninám Oty Janečka, náklad 100 ks, tento č. XII. Ve frontispice bar. lept 24,3 x 17,8 cm, sign. vpravo dole Ota Janeček

Vyvolávací cena 2 500 Kč
Prodáno za 2 500
Dražba ukončena 25.05.2017, 12:10 h

Číslo položky: 794

1. Bibliofilie : František Halas - Mladé ženy

František Halas - Mladé ženy

bibliofilie,1979, 8 bar. suchých jehel Oty Janečka, 29 x 20,5 cm, všechny sign. O.J. K narozeninám O. Janečka vydal 15.8.79 Klub přátel umění v Gottwaldově v 50 neprodejných a 60 autorských číslovaných výtiscích. Tento je autorský a má číslo 36. V tiráži podpis Ota Janeček.

Vyvolávací cena 16 000 Kč
Prodáno za 16 000
Dražba ukončena 25.05.2017, 12:30 h

Číslo položky: 798

1. Bibliofilie : Jaroslav Seifert - Větvička jívy

Jaroslav Seifert - Větvička jívy

bibliofilie, vydal Klub přátel umění v Gottwaldově, 1982, v 51 neprodejných výtiscích a ve 30 autorských číslovaných výtiscích. Tento má číslo 30. Podpis J. Seiferta a O. Janečka na titulní straně, 11 barevných suchých jehel O. Janečka, všechny sign. O.J., 29,5 x 19 cm, přebal poškozen světelnými skvrnami

Vyvolávací cena 7 000 Kč
Prodáno za 14 000
Dražba ukončena 25.05.2017, 12:35 h

Číslo položky: 799

1. Bibliofilie : Karel Hlaváček - MSTIVÁ KANTILÉNA

Karel Hlaváček - MSTIVÁ KANTILÉNA

František Tichý, 10 leptů + značka, 1948, vydal ZODIAK ve 200 čísl. výtiscích, tento má č.84, podpis F. Tichého v tiráži

Vyvolávací cena 15 000 Kč
Prodáno za 15 000
Dražba ukončena 25.05.2017, 12:55 h

Číslo položky: 803

1. Bibliofilie : Josef Topol 65

Josef Topol 65

suchá jehla J. Anderle, sign., 1. duben 2000, náklad 100 výtisků, tento č. 9/100

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 1 000
Dražba ukončena 20.11.2017, 17:20 h

Číslo položky: 973

1. Bibliofilie : O vášni sbírati knihy

O vášni sbírati knihy

3x rytina K. Zeman 13,5 x 9,5 cm, výtisk č. 91 ze 150, vydal Spolek č. bibliofilů

Vyvolávací cena 750 Kč
Prodáno za 1 500
Dražba ukončena 01.05.2018, 18:05 h

Číslo položky: 1174

1. Bibliofilie : K nedožitým 85. narozeninám Jar. Seiferta

K nedožitým 85. narozeninám Jar. Seiferta

Soubor graf. listů - O. Janeček, L. Jiřincová, J. Kábrt, J. Klápště, V. Komárek, J. Liesler, A Laufrová, K. Šafář, M. M. Šechtlová, J. Šindler. Vydáno v počtu 50 číšlovaných a 20 autorských neprodejných souborů. Tento výtisk má číslo 3A.

Vyvolávací cena 2 000 Kč
Prodáno za 2 000
Dražba ukončena 12.11.2018, 17:30 h

Číslo položky: 1380

1. Bibliofilie : Karlsbad zur Goethezeit

Karlsbad zur Goethezeit

12 barevných novotisků z původních desek, 43 x 58 cm, vydáno v roce 1926 W. Heinisch.

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 1 400
Dražba ukončena 26.03.2019, 17:30 h

Číslo položky: 1518

1. Bibliofilie : Hutka Jaroslav: Slova a písně

Hutka Jaroslav: Slova a písně

2002, vydal spolek čs. bibliofilů, Praha. Ve frontispise suchá jehla J. Anderle (sign.) - portrét J.H., výtisk č.588 ze 650 ks. V tiráži podpisy J.H., prof. F. Dvořáka, J. Šulce a M. Dyrynka.

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 1 200
Dražba ukončena 26.03.2019, 17:35 h

Číslo položky: 1519

1. Bibliofilie : Průvodce časem: Jindřich Pileček - Ludvík Kundera

Průvodce časem: Jindřich Pileček - Ludvík Kundera

11 celostránkových a 11 drobných leptů inspirovaly L. Kunderu k napsání 11 básní, 12 lept na titulní straně. Formát 32,3 x 28,7 cm. Mimořádnou bibliofilii vydal Vladimír Beneš ve svém nákladatelství Bonaventura jako desátý svazek edice Eva v počtu 200 výtisků. Tento má číslo 56/200.

Vyvolávací cena 4 000 Kč
Prodáno za 4 000
Dražba ukončena 14.10.2019, 17:00 h

Číslo položky: 1698

1. Bibliofilie : Zjevení sv. Jana - Jaroslav Šerých

Zjevení sv. Jana - Jaroslav Šerých

7 grafických listů - kombinované techniky, 1998, 41,5 x 29,5 cm, všechny signovány. Vyšlo v edici Biblos, velá řada, svazek 9, v nákladu 100 číslovaných výtisků, tento je číslo 85/100.

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 6 000
Dražba ukončena 14.10.2019, 17:10 h

Číslo položky: 1700

1. Bibliofilie : Genesis - Jan Hísek

Genesis - Jan Hísek

8 x mezzotinta, 2011, 42 x 29 cm, všechny signovány. Vyšlo v edici Biblos, velká řada, svazek 10 v nákladu 100 ks. Tento je číslo 28.

Vyvolávací cena 8 000 Kč
Prodáno za 9 000
Dražba ukončena 14.10.2019, 17:20 h

Číslo položky: 1702

1. Bibliofilie : Desatero - Josef Istler

Desatero - Josef Istler

10 bar. leptů, 1992, 42 x 29 cm, všechny signovány. Vyšlo v edici Biblos, velká řada, svazek 7, v nákl. 100 ks, tento značen jako autorský

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 9 500
Dražba ukončena 14.10.2019, 17:25 h

Číslo položky: 1703

1. Bibliofilie : K.H. Mácha: Máj - Pavel Sukdolák

K.H. Mácha: Máj - Pavel Sukdolák

1996, 8 x barevný lept, 48,5 x 35,5 cm, všechny signovány. K prvnímu výročí úmrtí typografa O. Hlavsy vydalo nakl. Kniha, grafika, bibliofilie (vydavatelé Josef Runštuk, Karel Žižkovský) jako 13 svazek Edice Sladké jádro srdce v nákladu 100 ks, tento je 45. Koženou vazbu provedli K. a M. Stašovi dle návrhu J. Rathouského.

Vyvolávací cena 7 000 Kč
Prodáno za 10 000
Dražba ukončena 14.10.2019, 17:41 h

Číslo položky: 1705

1. Bibliofilie : Jaroslav Hutka (1947)

Jaroslav Hutka (1947)

8 linorytů na papíru 70 x 50 cm, sign. vpravo dole J. H. 1973, tisk 2002, vlevo dole č. 47/100

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 3 500
Dražba ukončena 14.10.2019, 17:45 h

Číslo položky: 1707

1. Bibliofilie : Edvard Valenta - Zrána

Edvard Valenta - Zrána

Litografie (sign.) a návrh kožené vazby Al. Bílek, svázal Jenda Rajman. Jako 4. svazek edice Věž vyšlo v r. 1925, vydal Vlad. Žikeš v Plzni. Náklad 125 výtisků, tento je XXI. Formát 27 x 19,5 cm.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 1 500
Dražba ukončena 14.10.2019, 18:00 h

Číslo položky: 1710

1. Bibliofilie : Zpěvník po půlnoci

Zpěvník po půlnoci

15 lidových, erotických písniček, 1927, 17 ks litografií Josefa Hodka. Podpis v tiráži, náklad 150 ks, tento je 80, formát knihy 25,8 x 20,5 cm.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 1 500
Dražba ukončena 14.10.2019, 18:05 h

Číslo položky: 1711

1. Bibliofilie : E.A. Poe - Stín mlčení

E.A. Poe - Stín mlčení

1926, formát 33 x 24 cm, 3 dřevořezy + 1 litografie A. Bílka (vše sign.), vydal V. Žikeš, Plzeň. 100 výtisků, tento je č. 83. Obal potrhaný.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 1 800
Dražba ukončena 14.10.2019, 18:16 h

Číslo položky: 1712

1. Bibliofilie : Tristan a Isolda - F. Kobliha

Tristan a Isolda - F. Kobliha

1925, 3 dřevoryty F. Koblihy, (vše sign.), formát 27 x 18 cm, vydal V. Žika, Plzeň. Náklad 100 ks, 25 navíc autorských, tento autorský je č. XXI.

Vyvolávací cena 3 000 Kč
Prodáno za 3 000
Dražba ukončena 14.10.2019, 18:18 h

Číslo položky: 1713

1. Bibliofilie : Vlastimil Zábranský - Paris + Helené

Vlastimil Zábranský - Paris + Helené

7 x barevná litografie, á 21,8 x 16 cm, sign. uprostřed dole, vlevo dole 70/100, vpravo dole pořadové číslo. Vyšlo jako III. svazek edice Mythus, texty J. Suchý a Vilém Stránský, v počtu 100 ks, tento má č. 70

Vyvolávací cena 7 000 Kč
Prodáno za 9 000
Dražba ukončena 10.02.2020, 18:00 h

Číslo položky: 1905

1. Bibliofilie : Michael Rittstein: Mídas

Michael Rittstein: Mídas

8x bar. litografie á 30 x 21 cm, 1985. Grafiky na dvojlistech, sign. vpravo dole, zn. vlevo dole 70/100. Texty J. Suchý, V. Stránský. Vyšlo jako V. svazek edice Mythus v nákladu 100 ks. Tento má č. 70

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 8 000
Dražba ukončena 10.02.2020, 18:05 h

Číslo položky: 1906

1. Bibliofilie : Josef Velčovský - Vertumnus a Pomona

Josef Velčovský - Vertumnus a Pomona

8x bar. litografie á 23,5 x 18,5 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole 61/100. Vyšlo jako IX. svazek edice Mythus v nákladu 100 ks, tento má č. 61. Texty J. Suchý a V. Stránský.

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 5 000
Dražba ukončena 10.02.2020, 18:10 h

Číslo položky: 1907

1. Bibliofilie : Krásná kniha, Vimperk 1484-1984

Krásná kniha, Vimperk 1484-1984

Verše českých básníků doplněné původními barevnými litografiemi A. Borna, K. Lhotáka, V. Suchánka, L. Jiřincové, O. Kulhánka, J. Walterové a dalších. Vydal Supraphon, 1984, v počtu 200 výtisků, tento je číslo 199. Rozměr publikace 16 x 11 cm.

Vyvolávací cena 2 500 Kč
Prodáno za 7 500
Dražba ukončena 26.05.2020, 17:03 h

Číslo položky: 2076

1. Bibliofilie : Don Quijote

Don Quijote

vydalo nakladatelství Academia, 1994. Texty V. Provazníkové doplněné 14 reprodukcemi grafik B. Reynka v původních velikostech. Rozměr publikace 33 x 24 cm.

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 2 000
Dražba ukončena 26.05.2020, 17:05 h

Číslo položky: 2077

1. Bibliofilie : Honoré De Balzac - Neznámé veledílo

Honoré De Balzac - Neznámé veledílo

5 grafických listů J. Anderleho, vydal Supraphon v edici Lyra Pragensis v počtu 200 ks. Tento je č. 132. Rozměry publikace 31 x 22 cm.

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 11 000
Dražba ukončena 26.05.2020, 17:10 h

Číslo položky: 2078

1. Bibliofilie : J. Šerých - Křižovatky Karla Demela

J. Šerých - Křižovatky Karla Demela

2004, 29,7 x 20,5 cm, vydal Spolek sběratelů a přátel ex libris při příležitosti udělení řádu Rytíře umění a literatury K.D. v roce 2003. Přiložen grafický list Karla Demela. Náklad 120 ks, tento je č. 47

Vyvolávací cena 400 Kč
Prodáno za 500
Dražba ukončena 26.05.2020, 17:15 h

Číslo položky: 2079

1. Bibliofilie : Luigi Pirandello - Amfora

Luigi Pirandello - Amfora

1987, vydal Supraphon v edici Lyra Pragensis. Vyzdobeno čtyřmi barevnými litografiemi Adolfa Borna. Vydáno 200 kusů, tento je č. 93. Rozměr publikace 30 x 21,5 cm.

Vyvolávací cena 7 000 Kč
Prodáno za 24 000
Dražba ukončena 26.05.2020, 17:20 h

Číslo položky: 2080

1. Bibliofilie : J. Anderle - 192 vzkazů

J. Anderle - 192 vzkazů

vydáno k autorově výstavě v Galerie Nový svět, 1999. 500 výtisků, 200 číslovaných, signovaných a doplněných originálním grafickým listem. Tento má číslo 176. Velikost publikace 21,5 x 30 cm.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 5 600
Dražba ukončena 26.05.2020, 17:25 h

Číslo položky: 2081

1. Bibliofilie : Ovidius, Příběhy Orfeovy

Ovidius, Příběhy Orfeovy

6 barevných, komb. technik A. Brunovského (signováno v tiráži), vydala Lyra Pragensis, výtisk č. 199/200

Vyvolávací cena 15 000 Kč
Prodáno za 27 000
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:00 h

Číslo položky: 2264

1. Bibliofilie : William Shakespeare - Sonety

William Shakespeare - Sonety

1987, 5 litografií s podtiskom L. Jiřincové, všechny signovány. Vydala Lyra Pragensis, výtisk č. A 170/200

Vyvolávací cena 1 200 Kč
Prodáno za 2 400
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:05 h

Číslo položky: 2265

1. Bibliofilie : Jar. Seifert - Píseň o Viktorce

Jar. Seifert - Píseň o Viktorce

1968, 8 bar. leptů E. Haškové, všechny signovány, formát publikace 21 x 15,5 cm, vyd. Pardubice 1968.

Vyvolávací cena 700 Kč
Prodáno za 2 200
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:21 h

Číslo položky: 2266

1. Bibliofilie : Jáchym Topol - Výlet k nádražní hale

Jáchym Topol - Výlet k nádražní hale

1994, 2 barevné linoryty M. Cihláře, signovány. Formát publikace 20 x 13 cm, edice Slza, XII. svazek, výtisk č. 120. Signatury autorů v tiráži

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 500
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:10 h

Číslo položky: 2267

1. Bibliofilie : Karel Štika - Krajem kamenitým

Karel Štika - Krajem kamenitým

1949, 15 suchých jehel, všechny signovány. Formát publikace 29,5 x 22,5. Vydal J. Fučík v nákladu 99 neprodejných výtiscích.

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 500
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:20 h

Číslo položky: 2268

1. Bibliofilie : Boris Jirků - Zjevení sv. Jana

Boris Jirků - Zjevení sv. Jana

2002, 19 barevných serigrafií, všechny signovány. Formát publikace 20,5 x 14,5. Číslo výtisku 95/100. Edice Biblos sv. 45

Vyvolávací cena 2 500 Kč
Prodáno za 2 600
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:22 h

Číslo položky: 2269

1. Bibliofilie : J. Pileček - Jan Křtitel

J. Pileček - Jan Křtitel

1988, soubor 8 leptů vyšel v edici Biblos, velká řada, sv. 6 v počtu 100 neprod. výtisků, tento je č. 88. Formát publikace 42 x 29,7. Vše signováno

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 5 500
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:25 h

Číslo položky: 2270

1. Bibliofilie : K.H. Mácha - Pouť Krkonošská

K.H. Mácha - Pouť Krkonošská

1959, formát 30 x 21 cm, ilustrace J. Zrzavého, Vydala Lidová demokracie v počtu 1000 ks, tento č. 48. V tiráži sign. J. Zrzavý

Vyvolávací cena 1 900 Kč
Prodáno za 2 000
Dražba ukončena 05.10.2020, 18:27 h

Číslo položky: 2446

1. Bibliofilie : Pirandello Luigi - Adolf Born

Pirandello Luigi - Adolf Born

Amfora, 1987, 4 barevné litografie A. Borna, všechny signovány. 29,7 x 21 cm. Vydala Lyra Pragensis ve 200 výtiscích, tento je č. 109/200

Vyvolávací cena 7 000 Kč
Prodáno za 24 000
Dražba ukončena 02.02.2021, 16:30 h

Číslo položky: 2450

1. Bibliofilie : Jan Neruda - Feuilleton

Jan Neruda - Feuilleton

ilustrace Kamil Lhoták, 1957, 6x litografie v textu. Formát publikace 27,3 x 22 cm. Příloha k 4. číslu Sborníku Hollar. 

Vyvolávací cena 900 Kč
Prodáno za 900
Dražba ukončena 02.02.2021, 16:35 h

Číslo položky: 2451

1. Bibliofilie : Ota Janeček - Listopadovým krajem

Ota Janeček - Listopadovým krajem

bibliofilie,Viktor Dyk - Listopadovým krajem, bar. suchá jehla O. Janečka, autorský tisk 2/3, k 88. narozeninám Fr. Karáska vydal ing. Jan Karásek 1973 ve 40 číslovaných výtiscích

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 2 400
Dražba ukončena 25.05.2021, 18:03 h

Číslo položky: 2653

1. Bibliofilie : Ota Janeček - Co vypadlo z deníku

Ota Janeček - Co vypadlo z deníku

Soubor serigrafií vnučce Darině a několika přátelům, 1984. Náklad neznám, rozsah - 24 serigrafií na kartonovém papíru s potištěným přebalem. Rozměr publikace 31,5 x 22 cm.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 4 800
Dražba ukončena 25.05.2021, 18:05 h

Číslo položky: 2654

1. Bibliofilie : F. Dvořák: Ota Janeček a Vincenc Kramář

F. Dvořák: Ota Janeček a Vincenc Kramář

bibliofilie, Brno 1984, 3. bar. suché jehly, dvě sign. Ota Janeček, 29,5 x 17, 100 neprodejných exemplářů, tento výtisk má číslo XV. Obal lehce poškozen.

Vyvolávací cena 3 500 Kč
Prodáno za 6 500
Dražba ukončena 25.05.2021, 18:10 h

Číslo položky: 2655

1. Bibliofilie : Ota Janeček - Hořelo srdéčko, hořelo plamenem

Ota Janeček - Hořelo srdéčko, hořelo plamenem

1983, 30 x 20 cm, 5 kombinovaných technik, všechny sign. O.J. tužkou v tisku, vydala Lyra Pragensis 1983 ve 200 čísl. výtiscích. Tento je autorský, s podpisem autora v tiráži.

Vyvolávací cena 6 000 Kč
Prodáno za 11 000
Dražba ukončena 25.05.2021, 18:18 h

Číslo položky: 2656

1. Bibliofilie : Francois Villon - Básně

Francois Villon - Básně

2000, nakladatelství KGB, 7 bar. leptů P. Sukdoláka, formát 32,3 x 22,3 cm, vše signováno. Umělecká vazba Kateřina a Marek Stašovi. Výtisk 12/150.

Vyvolávací cena 5 000 Kč
Prodáno za 5 000
Dražba ukončena 25.05.2021, 18:20 h

Číslo položky: 2657

1. Bibliofilie : Aleš Nevečeřal - Poutní místa

Aleš Nevečeřal - Poutní místa

2012, 2x bar. lept K. Demel, obě signovány, formát 20 x 13,7 cm. Vyšlo ve 100 čisl. výtiscích, tento č. 52. Podpis autora v tiráži

Vyvolávací cena 400 Kč
Prodáno za 800
Dražba ukončena 25.10.2021, 18:00 h

Číslo položky: 2823

1. Bibliofilie : Jiří Šerých - Křižovatky Karla Demela

Jiří Šerých - Křižovatky Karla Demela

2004, lept K. Demela, formát publikace 29,2 x 20,5 cm, Vydal spolek sběratelů a přátel ex libris v nákl. 120 ks. Tento je č.47,

Vyvolávací cena 400 Kč
Prodáno za 500
Dražba ukončena 25.10.2021, 18:05 h

Číslo položky: 2824

1. Bibliofilie : Ch. Boudlaire - Květy zla

Ch. Boudlaire - Květy zla

1998, 6 x komb.tech. K. Demela, vše sign., formát publikace 36 x 22 cm, nákad 150 ks, tento výtisk č. 40. Světelná skvrna na pouzdře

Vyvolávací cena 2 500 Kč
Prodáno za 4 300
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:06 h

Číslo položky: 2996

1. Bibliofilie : Francois Villon - Básně

Francois Villon - Básně

2000, 7 bar. leptů P. Sukdoláka, vše signováno. Formát publikace 32,7 x 22,7 cm, náklad 150 ks, tento č. 77, umělecká vazba

Vyvolávací cena 3 000 Kč
Prodáno za 8 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:05 h

Číslo položky: 2997

1. Bibliofilie : L´Hommage á F. Villon

L´Hommage á F. Villon

2011, 12 serigrafií, vše signováno. Vydal J. Runštuk a K. Žižkovský v nákl. 80 ks, tento má č. 21

Vyvolávací cena 3 000 Kč
Prodáno za 6 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:19 h

Číslo položky: 2998

1. Bibliofilie : Jiří Šerých - Křižovatky Karla Demela

Jiří Šerých - Křižovatky Karla Demela

2004, grafický list K. Demela, signován. 29,4 x 20,5 cm. Vydáno v nákladu 120 ks, tento má č. 59

Vyvolávací cena 400 Kč
Prodáno za 900
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:15 h

Číslo položky: 2999

1. Bibliofilie : Malý testament - Zbyněk Havlíček

Malý testament - Zbyněk Havlíček

2008, (rukopis z r. 1962), ilustrace Bohuslav Šír, vyšlo v nákladu 30 neprodejných výtisků, tento má č. 19, podpisy tvůrců v tiráži, formát publikace 29,6 x 19 cm

Vyvolávací cena 400 Kč
Prodáno za 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:20 h

Číslo položky: 3000

1. Bibliofilie : Pierot Messalinou uhranutý - G. Erhardt

Pierot Messalinou uhranutý - G. Erhardt

4 mezzotinty Kryštofa Krejčy. Vydáno v nákladu126 výtisků, tento je č. 102. Formát publikace 31,3 x 16 cm. Na přebalu světelná skvrna.

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:25 h

Číslo položky: 3001

1. Bibliofilie : Proměna - Franz Kafka

Proměna - Franz Kafka

1996, 5. bar. litografií V. Suchánka, vše signováno. Formát publikace 29,8 x 19 cm. Vydáno v nak. Kniha, grafika, bibliofilie v nákladu 100 výtisků, tento má č. 99. Umělecká vazba

Vyvolávací cena 2 500 Kč
Prodáno za 4 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:30 h

Číslo položky: 3002

1. Bibliofilie : Jaroslav Hutka - Slova a písně

Jaroslav Hutka - Slova a písně

2002, signovaný lept J. Anderleho, formát publikace 28,6 x 16,6 cm. Náklad 650 výtisků, tento je č.616. Vydal spolek čs. bibliofilů, podpisy tvůrců v tiráži

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 2 200
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:35 h

Číslo položky: 3003

1. Bibliofilie : Putování malého elfa - Faksimile

Putování malého elfa - Faksimile

15 reprodukcí dřevorytů J. Váchala, formát papíru 29,9 x 22,8 cm, úvodní báseň J. Šimánka. V roce 1995 vydáno v nákl. 1500 výtisků

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:40 h

Číslo položky: 3004

1. Bibliofilie : Přítel alkohol

Přítel alkohol

2002, 9 leptů J. Pilečka (nesign.) na formátu 29,9 x 18,8 cm. Vyšlo v nákladu 100 výtisků, tento má č.76. Signováno Pilečkem a Žižkovského v tiráži

Vyvolávací cena 2 000 Kč
Prodáno za 5 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:45 h

Číslo položky: 3005

1. Bibliofilie : Franta Lampa - K. Žižkovský

Franta Lampa - K. Žižkovský

2002, 4 suché jehly Jaroslava Dajče, všechny signovány. Formát publikace 29,9 x 18,8 cm. Vydáno v nákladu 100 ks, tento č. 13

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 900
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:50 h

Číslo položky: 3006

1. Bibliofilie : František Halas - Dobrý den Brno

František Halas - Dobrý den Brno

Sborník k 80. narozeninám L. Kundery jako neprodejný tisk vydal v 80 kusech J. Vinklát. Tento má č.39. 6 graf. listů, Autoři grafik - A. Grmelová, J. Klápště, V. Komárek, V. Pokorný, V. Tesař, H. Tesařová, repro. kresby na obálce M. Janáček, formát publikace 29,4 x 20,8 cm, vše signováno

Vyvolávací cena 700 Kč
Prodáno za 1 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 18:55 h

Číslo položky: 3007

1. Bibliofilie : H. Berlioz - Fantastická symfonie

H. Berlioz - Fantastická symfonie

2007-8, 7 barevných grafických listů K. Demela, všechny signovány. Formát publikace 27,5 x 17,8 cm, Náklad 100 výtisků, tento 6/100

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 2 800
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:00 h

Číslo položky: 3008

1. Bibliofilie : Prof. V. Pokornému k 85. narozeninám

Prof. V. Pokornému k 85. narozeninám

7 grafických listů, různé techniky na formátu papíru 29,7 x 21 cm. Autoři - K. Beneš, V. Soukup, J. Ščerbakov, J. Šerých, J. Šplíchal, J. Švihla, B. Valenta. Náklad 80 tisků, tento č. 11

Vyvolávací cena 700 Kč
Prodáno za 1 100
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:05 h

Číslo položky: 3009

1. Bibliofilie : G. Apollinaire, Pásmo - Zone

G. Apollinaire, Pásmo - Zone

2011, 7 grafických listů K. Demela - vše signováno. Formát publikace 30,8 x 22 cm. Vydalo nakladatelství KGB v nákladu 100 výtisků, tento je číslo 25, umělecká vazba K a M. Stašovi

Vyvolávací cena 2 000 Kč
Prodáno za 4 900
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:13 h

Číslo položky: 3010

1. Bibliofilie : Don Quijote - B. Reynek, V. Provazníková

Don Quijote - B. Reynek, V. Provazníková

1994, vydavatelství Academia, formát publikace 32,8 x 23,8 cm, vydání první. 14 reprodukcí grafických listů B. Reynka a 1 suchá jehla V. Provazníkové

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 1 300
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:15 h

Číslo položky: 3011

1. Bibliofilie : Dvakrátšedesát

Dvakrátšedesát

12 grafických listů, různé techniky, všechny signovány. Formát publikace 34,5 x 24,7 cm, náklad 200 ks, tento má č. 132. Autoři - J. Brázda, F. Burant, O. Čechová, K. Demel, J. Istler, B. Jirků, V. Komárek, O. Kulhánek, J. Pileček, P. Sukdolák, J. Souček, J. Šerých. Básně O. Čechové.

Vyvolávací cena 4 000 Kč
Prodáno za 6 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:20 h

Číslo položky: 3012

1. Bibliofilie : Elixír života - K. Žižkovský, J. Pileček

Elixír života - K. Žižkovský, J. Pileček

4 grafické listy Jindřicha Pilečka, náklad 150 ks, tento č. 69, Formát publikace 34,8 x 24,7 cm. Ke svým 60. narozeninám vydali K. Žižkovský a J. Runštuk

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 2 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:25 h

Číslo položky: 3013

1. Bibliofilie : Starý zákon - Žalmy

Starý zákon - Žalmy

6 barevných suchých jehel Ludmily Jandové - vše signováno. Vydalo nakladatelství KGB v nákladu 100 výtisků, tento č.35. Formát publikace 28,4 x 20,2 cm. Umělecká vazba K. a M. Stašovi

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 4 200
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:30 h

Číslo položky: 3014

1. Bibliofilie : Ztráta paměti - K. Žižkovský - Nevšední i všední paměti sběratele

Ztráta paměti - K. Žižkovský - Nevšední i všední paměti sběratele

2003 - 2007, neprodejný tisk k 70. výročí narození K. Žižkovského a Josefa Runštuka, 2007. Vydáno v nákladu 220 výtisků, z toho 120 je číšlován a obsahuje soubor 14 grafických listů na téma Píseň písní. Tento je č. 78. Autoři grafik: J. Anderle, A. Antonová, J. Brázda, H. Čápová, O. Čechová, J. Dajč, K. Demel, J. Hísek, B. Jirků, J. Kavan, O. Kulhánek, P. Melan, P. Sukdolák, J. Šerých. Vše signováno, formát 29 x 18,4 cm.

Vyvolávací cena 10 000 Kč
Prodáno za 14 000
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:38 h

Číslo položky: 3015

1. Bibliofilie : Poéma hory - Marina Cvetajevová

Poéma hory - Marina Cvetajevová

Vydáno ke 100. výročí narození v roce 1992, nakladatelství KGB. 6 grafik Karla Ondreička, vše sign. Výtisk č. 62. Formát 29 x 20,8 cm, umělecká vazba provedli K. a M. Stašovi.

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 4 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:40 h

Číslo položky: 3016

1. Bibliofilie : E.A.Poe - Havran

E.A.Poe - Havran

2009, 4 bar. lepty P. Sukdoláka, všechny signovány. Vydalo nakladatelství KGB v počtu 80 výtisků. Tento je č. 23. Formát 30,8 x 22,6 cm. Uměleckou vazbu provedli K. a M. Stašovi.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 4 100
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:45 h

Číslo položky: 3017

1. Bibliofilie : Naslouchání - Josef Palivec

Naslouchání - Josef Palivec

6 barevných leptů Jana Součka, všechny signovány, vydalo v roce 1992 nakladatelství KGB v počtu 100 ks, tento je autorský. Vazbu provedl Fr. Jelínek, formát 29,2 x 21 cm.

Vyvolávací cena 800 Kč
Prodáno za 1 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:53 h

Číslo položky: 3018

1. Bibliofilie : Cesty domova - B. Reynek

Cesty domova - B. Reynek

6 barevných leptů Oldřicha Kulhánka, všechny signovány. Vydalo nakladatelství KGB v nákladu 100 výtisků, tento je autorský. Umělecká vazba Fr. Jelínka. Formát 28,7 x 21 cm.

Vyvolávací cena 10 000 Kč
Prodáno za 18 000
Dražba ukončena 01.03.2022, 19:55 h

Číslo položky: 3019

1. Bibliofilie : F. Halas - Já se tam vrátím

F. Halas - Já se tam vrátím

4 suché jehly V. Komárka - vše sign., neprodejný tisk, náklad 35 výtisků, tento má č. 26, formát 21 x 14,5 cm.

Vyvolávací cena 800 Kč
Prodáno za 1 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:00 h

Číslo položky: 3020

1. Bibliofilie : Moliére a lékaři

Moliére a lékaři

1999, Spolek čs. bibliofilů, ilustr. A. Born- 3x dvoubarevná litografie (nesign. 600 sign. výtisků, tento 257, podpisy tvůrců v tiráži, formát 27,8 x 17 cm

Vyvolávací cena 3 000 Kč
Prodáno za 4 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:08 h

Číslo položky: 3021

1. Bibliofilie : Mr. Born, nemýlím-li se...

Mr. Born, nemýlím-li se...

1x bar. litografie A. Borna, signovaná + 12 reprodukovaných ilustrací. Formát publikace 21 x 12 cm. Vydal Slovart v nákl. 100 tisků vázaných v kůži a signován autory, Tento výtisk je č.009

Vyvolávací cena 2 000 Kč
Prodáno za 2 600
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:10 h

Číslo položky: 3022

1. Bibliofilie : Zázraky

Zázraky

edice Biblos, svazek 44, 2001, 10 bar. suchých jehel, vše sign. Náklad 100 výtisků, tento je č.20, formát 20,3 x 13,9 cm, pouzdro

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 1 400
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:15 h

Číslo položky: 3023

1. Bibliofilie : Zjevení sv. Jana - Boris Jirků

Zjevení sv. Jana - Boris Jirků

Edice Biblos, svazek 45, 2002, 19 bar. serigrafií, všechny signovány. Náklad 100 výtisků, tento má č.18, formát 20,3 x 14,3cm, pouzdro

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 5 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:20 h

Číslo položky: 3024

1. Bibliofilie : Biblické příběhy - Josef Mžyk

Biblické příběhy - Josef Mžyk

Edice Biblos, svazek č.43, 2000, 10 barevných serigrafií, všechny signovány. Náklad 100 výtisků, tento je č.18, formát 25 x 14 cm. Na pouzdru světelná skvrna

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 1 000
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:25 h

Číslo položky: 3025

1. Bibliofilie : Píseň Písní - Jaroslav Klápště

Píseň Písní - Jaroslav Klápště

Edice Biblos, svazek 42, 10 suchých jehel, všechny signovány. Náklad 100 ks, tento č.32, formát 20,1 x 14 cm, na pouzdru světelná skvrna.

Vyvolávací cena 800 Kč
Prodáno za 6 000
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:30 h

Číslo položky: 3026

1. Bibliofilie : Babylonská věž - Eva Hašková

Babylonská věž - Eva Hašková

Edice Biblos, svazek č.48, 2003, 10 barevných grafik, všechny signovány. Náklad 100 výtisků, tento má č.9, formát 20,1 x 13,8 cm, na ochraném pouzdru světelná skvrna.

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 2 000
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:35 h

Číslo položky: 3027

1. Bibliofilie : Jaroslav Seifert - Píseň o Viktorce

Jaroslav Seifert - Píseň o Viktorce

Pardubice 1965 ERA. Několik výtisků této knihy vyzdobila v roce 2004 8 barevnými lepty  Eva Hašková. Všechny signovány, 21 x 15 cm. Z díla J.S. svazek 102

Vyvolávací cena 1 000 Kč
Prodáno za 2 100
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:40 h

Číslo položky: 3028

1. Bibliofilie : Dotek Ráje - Aleš Nevečeřal

Dotek Ráje - Aleš Nevečeřal

2001, 3 x grafika Karla Demela, všechny signovány. 20 x 13,6 cm, náklad 100 výtisků, tento má č.10

Vyvolávací cena 900 Kč
Prodáno za 1 900
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:51 h

Číslo položky: 3029

1. Bibliofilie : Cesta do Compostely - Jiří Bouda

Cesta do Compostely - Jiří Bouda

2008, formát 27 x 15 cm, Edice Opál, náklad 150 neprodejných výtisků, tento má č.82. V textu barevné litografie Jiřího Boudy. Signováno v tiráži autorem

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 1 500
Dražba ukončena 01.03.2022, 20:50 h

Číslo položky: 3030

1. Bibliofilie : Václav Havel, Chvála bláznovství

Václav Havel, Chvála bláznovství

1991, 5 grafických listů Roberta Bruna, rozměr publikace 29 x 21 cm, vydal Dr. I. Hrdina k 55. narozeninám V. Havla, č. výtisku 44

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 1 600
Dražba ukončena 30.05.2022, 17:00 h

Číslo položky: 3171

1. Bibliofilie : Aleš Nevečeřal - Poutní místa

Aleš Nevečeřal - Poutní místa

2012, 2x bar. lept K. Demel, obě signovány, formát 20 x 13,7 cm. Vyšlo ve 100 čisl. výtiscích, tento č. 35. Podpis autora v tiráži

Vyvolávací cena 400 Kč
Prodáno za 1 000
Dražba ukončena 30.05.2022, 17:05 h

Číslo položky: 3172

1. Bibliofilie : Francois Villon - 8 básní

Francois Villon - 8 básní

1970, 6 dřevorytů a typografie - K. Svolinský, fólio 59,5 x 41,8 cm. Vydal Klub přátel umění Gottwaldov ve 112 neprod. výtiscích, tento je 42. Podpis K. Svolinského v tiráži.

Vyvolávací cena 1 500 Kč
Prodáno za 1 500
Dražba ukončena 30.05.2022, 17:10 h

Číslo položky: 3173

1. Bibliofilie : Xenofón, historie krásné Pantheie

Xenofón, historie krásné Pantheie

3 lepty L. Jiřincové, 15 x 10,8 cm, všechny signované, Lyra Pragensis, 1974, výtisk č. 25/200

Vyvolávací cena 700 Kč
Prodáno za 800
Dražba ukončena 08.11.2022, 21:30 h

Číslo položky: 3358

1. Bibliofilie : J. Seifert - Nad listy Maxe Švabinského

J. Seifert - Nad listy Maxe Švabinského

Vydal spolek čs. bibliofilů v roce 1954, Formát publikace 27 x 21,5 cm, 1x litografie M. Švabinského 16,8 x 12,7 cm, sign. V tiráži signatura J. Seiferta

Vyvolávací cena 500 Kč
Prodáno za 600
Dražba ukončena 08.11.2022, 21:55 h

Číslo položky: 3363