Max Švabinský (1873 - 1962)

žák prof. M. Pirnera, J. Mařáka a E. Karla na Akademii v Praze, člen SVU Mánes, jeho předseda, člen a předseda spolku umělců České akademie věd a umění, zakládající člen SČUG Hollar, člen Société Nationale des Beaux Arts v Paříži, čestný člen JUV v Praze a KVU Aleš v Brně;

Díla autora

Švabinský Max (1873 - 1962) : Kytice růží

Kytice růží

litografie s podtiskem, 38,7 x 29,7 cm, sign. PD M. Švabinský LD dedikace panu Otovi Janečkovi, slepotisk Hollar

Vyvolávací cena 2 200 Kč

Číslo položky: 144

Švabinský Max (1873 - 1962) : T.G. Masaryk

T.G. Masaryk

dřevoryt, 1919, 73,7 x 51,5 cm, sign. vpravo dole M. Švabinský, vlevo dole v desce M. Švabinský.

Vyvolávací cena 1 200 Kč

Číslo položky: 758

Švabinský Max (1873 - 1962) : Červenec

Červenec

dřevoryt, 1941, 61 x 46,7 cm, sign. vpravo dole M. Švabinský, vlevo dole v desce MŠ červenec 1941 a zn. 21/45

Vyvolávací cena 3 000 Kč

Číslo položky: 759

Švabinský Max (1873 - 1962) : Slavnost 100. narození J. Mánesa

Slavnost 100. narození J. Mánesa

rytina, 1920, 22,7 x 15,2 cm, sign. vlevo dole v desce + vpravo dole M. Švabinský

Vyvolávací cena 800 Kč

Číslo položky: 1114

Švabinský Max (1873 - 1962) : Portrét Boženy Němcové

Portrét Boženy Němcové

kresba tužkou, 1910, 25 x 18 cm, sign. vpravo dole. Pravost potvrdila PhDr. Šárka Leubnerová

Vyvolávací cena 15 000 Kč

Číslo položky: 1339

Švabinský Max (1873 - 1962) : Zrození Venuše

Zrození Venuše

lept, 36 x 28,7 cm, sign. vpravo dole, značeno vlevo dole, rám.

Vyvolávací cena 3 000 Kč

Číslo položky: 1340

Švabinský Max (1873 - 1962) : Portrét Žofie Rieglové

Portrét Žofie Rieglové

kresba tuší, 1909, 54,5 x 44,5 cm, sign vlevo dole, rámováno. Kresba je reprodukována v soupisu díla. M.Š. soupis kreslířského a malířského díla 1879 - 1916, Kroměříž - Praha 2014, str. 257-258, č.k. 1062. Pravost potvrdila PhDr. Šárka Leubnerová.

Vyvolávací cena 25 000 Kč

Číslo položky: 1341

Švabinský Max (1873 - 1962) : Slunečnice

Slunečnice

lito s podtiskem, 18,3 x 12,1 cm, přípis a sign. dole

Vyvolávací cena 1 000 Kč

Číslo položky: 1342

Švabinský Max (1873 - 1962) : Klívie

Klívie

litografie s podtiskem, 1954, 24 x 17,2 cm, přípis a sign. dole, rámováno

Vyvolávací cena 1 400 Kč

Číslo položky: 1343

Švabinský Max (1873 - 1962) : Konvolut 3 grafických listů

Konvolut 3 grafických listů

3 x litografie:
P.F. 1958, 13,2 x 11,9 cm, sign.
Autoportrét, 13,2 x 10,2, sign.
Poděkování k 75. narozeninám s přípisem, 1948, 13,4 x 8,9

Vyvolávací cena 1 000 Kč

Číslo položky: 1485

Švabinský Max (1873 - 1962) : Motýli

Motýli

litografie s podtiskem, 17,7 x 12,6 cm, sign. vpravo dole

Vyvolávací cena 600 Kč

Číslo položky: 1486

Švabinský Max (1873 - 1962) : Pamětní list spolku Českých bibliofilů

Pamětní list spolku Českých bibliofilů

litografie s podtiskem M. Švabinského, 17 x 12,6 cm, sign. vpravo dole, podpis J. Seiferta

Vyvolávací cena 1 000 Kč

Číslo položky: 1488

Švabinský Max (1873 - 1962) : Zahučely hory

Zahučely hory

litografie s podtiskem, č. 555 soupisu, 17,2 x 11,2 cm, sign. vpravo dole

Vyvolávací cena 600 Kč

Číslo položky: 1487

Švabinský Max (1873 - 1962) : Dívčí akt

Dívčí akt

kresba tužkou, 50,5 x 33 cm, ve výřezu, sign. vpravo dole, rámováno

Vyvolávací cena 15 000 Kč

Číslo položky: 1489

Švabinský Max (1873 - 1962) : Básník a múza

Básník a múza

dřevoryt, 36,2 x 28 cm, sign. vpravo dole + v desce, natržený papír mimo tiskovou plochu

Vyvolávací cena 2 500 Kč

Číslo položky: 1648