Adriena Šimotová (1926 - 2014)

V letech 1940 až 1941 navštěvovala soukromou grafickou školu v Praze.V letech 1942 až 1945 studovala na Střední grafické škole v Praze, kde byl její profesorem i Zdeněk Balaš, který ji dle jejích slov naučil vše, co mohla vědět o barvě. Rovněž ji vytrvale podporoval v její práci, což pro ni bylo tehdy velmi důležité.V letech 1945 až 1950 studovala VŠUP v Praze pod vedením profesora Josefa Kaplického, u něhož v letech 1950 až 1953 pokračovala postgraduální aspiranturou. Považuje ho za nejosvícenějšího ze všech jejích kantorů. Na konci aspirantury se společně s Kaplickým a několika kolegy podílela na reliéfu pro Expo 58 v Bruselu.V roce 1953 si vzala malíře, ilustrátora a grafika Jiřího Johna, jenž byl rovněž členem skupiny UB 12 a žákem Balaše a Kaplického.

zdroj: wikipedie

Díla autora

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Rezavý odraz

Rezavý odraz

tempera, 1964, 64,3 x 51,7 cm, sign. PD A.Šimotová 64, na rubu popis autorkou. Pochází z pozůstalosti ak. J. Kotalíka.

Vyvolávací cena 95 000 Kč
Prodáno za 230 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 19:56 h

Číslo položky: 132

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Bez názvu

Bez názvu

tempera, začátek 60.let, 64 x 81,3 cm, nesignováno, na rubu razítko "Galerie výtvarného umění Litoměřice", pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920-1976)

Vyvolávací cena 120 000 Kč
Prodáno za 120 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 19:55 h

Číslo položky: 133

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Večerní kameny

Večerní kameny

tempera, 1964, 67,2 x 74,2 cm, sign. LD A.Šimotová 64, na rubu popis autorky. Dílo pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920 - 1976)

Vyvolávací cena 120 000 Kč
Prodáno za 300 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 20:09 h

Číslo položky: 134

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Země

Země

komb. technika, 1963-4, 26,8 x 38 cm, sign. PD A. Šimotová 64 a Šimotová 63, rámováno, Dílo pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920-1976)

Vyvolávací cena 45 000 Kč
Prodáno za 76 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 20:23 h

Číslo položky: 135

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Močál na hřebenech

Močál na hřebenech

komb. technika, 1963-4, 26,4 x 31 cm, sign. LD J. Zeminovi Adriena Šimotová, rámováno.Dílo pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920-1976)

Vyvolávací cena 45 000 Kč
Prodáno za 76 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 20:22 h

Číslo položky: 136

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Zvětralý kámen

Zvětralý kámen

komb. technika, 1964, 38 x 24,5 cm, sign. PD A. Šimotová 64, rámováno. Dílo pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920-1976)

Vyvolávací cena 45 000 Kč
Prodáno za 76 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 20:15 h

Číslo položky: 137

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Páry v horách

Páry v horách

komb. technika, 1964, 25 x 34,5 cm, sign. PD A. Šimotová, rámováno.Dílo pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920-1976)

Vyvolávací cena 45 000 Kč
Prodáno za 96 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 20:23 h

Číslo položky: 138

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Tajemství lesa

Tajemství lesa

komb. technika , 1964, 30 x 26,8 cm, sign. LD A. Šimotová 64, rámováno.Dílo pochází z pozůstalosti ak. Jiřího Kotalíka (1920-1976)

Vyvolávací cena 45 000 Kč
Prodáno za 76 000
Dražba ukončena 02.10.2014, 20:25 h

Číslo položky: 139

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Ručník

Ručník

litografie, slepotisk - kolorováno, 1970, 35 x 35 cm, značeno vlevo dole 6/45, sign. vpravo dole Adriena Šimotová 70, původní adjustace

Vyvolávací cena 7 000 Kč
Prodáno za 24 000
Dražba ukončena 30.04.2015, 19:23 h

Číslo položky: 275

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Dvě originální kresby v knize F. Kafky: Dopisy Mileně

Dvě originální kresby v knize F. Kafky: Dopisy Mileně

1997, 32 x 17 cm, obě signovány uprostřed dole. Vydal Aulos v nákladu 50 výtisků, tento je č. 10

Vyvolávací cena 12 000 Kč
Prodáno za 36 000
Dražba ukončena 13.11.2018, 20:26 h

Číslo položky: 1484

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Abstrakce

Abstrakce

bar. litografie, 1994, 22 x 15,8 cm, sign. vpravo dole, značeno vlevo dole 65/80, rámováno

Vyvolávací cena 3 000 Kč
Prodáno za 3 100
Dražba ukončena 27.03.2019, 22:05 h

Číslo položky: 1642

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Abstrakce

Abstrakce

komb. technika, 1999, 10 x 14 cm, sign. a datováno vlevo dole, rámováno. Konzultováno s Nadací A. Šimotové.

Vyvolávací cena 9 000 Kč
Prodáno za 9 000
Dražba ukončena 27.03.2019, 22:10 h

Číslo položky: 1643

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Hlava

Hlava

komb. technika, 2002, 21 x 29,7 cm, sign. a datovéno uprostřed dole, rámováno. Konzultováno s Nadací A. Šimotové.

Vyvolávací cena 19 000 Kč
Prodáno za 19 000
Dražba ukončena 27.03.2019, 22:15 h

Číslo položky: 1644

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Ramínka

Ramínka

suchá jehla 1970, 63,7 x 49,5 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole značeno 2/40

Vyvolávací cena 14 000 Kč
Prodáno za 36 000
Dražba ukončena 16.10.2019, 19:43 h

Číslo položky: 1872

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Objekt

Objekt

1973, lept se suchou jehlou, 58,2 x 29 cm, sign. vpravo dole, značeno vlevo dole E.A.

Vyvolávací cena 19 000 Kč
Prodáno za 28 000
Dražba ukončena 07.10.2020, 20:45 h

Číslo položky: 2421

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Kompozice

Kompozice

1999, bar. lept, 10,8 x 10,8 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole značeno XXI/XXX

Vyvolávací cena 2 500 Kč
Prodáno za 2 500
Dražba ukončena 07.10.2020, 20:53 h

Číslo položky: 2422

Šimotová Adriena (1926 - 2014) : Torzo

Torzo

1980, serigrafie, 69 x 55 cm, sign. vpravo dole, vlevo dole značeno 53/125

Vyvolávací cena 11 000 Kč
Prodáno za 19 000
Dražba ukončena 07.10.2020, 21:01 h

Číslo položky: 2423